Print og trykksaker

Eksponer bedriften din!

Å skille seg ut i mengden og bli sett har aldri vært viktigere! AIT Bjerch produserer markedsmateriellet til en rekke ledende organisasjoner og bedrifter. Vi gjør det gjerne for deg og. Typiske produkter vi daglig leverer er; visittkort, konvolutter, brevark, flyere, plakater, DM, foldere, brosjyrer, hefter, mm. Vi har kunnskapen om produktene og hvilke løsninger som kan passe dine behov.

Har du f.eks. behov for å sende ut en DM med ulike budskap, fletter vi gjerne inn disse samtidig som vi adresserer trykksaken. Slik sparer du både tid og penger. Det at vi ferdiggjør alle produksjoner i eget hus gjør oss svært konkurransedyktige på pris og leveringstid.

Ønsker du mer informasjon om hvilke trykksaker og tjenester vi kan tilby, les mer på fanene under.

VISITTKORT
KONVOLUTTER
HEFTER OG BROSJYRER
FOLDERE OG FLYVERE
Et godt visittkort gjør at du blir husket!

 

Kortets hendige størrelse og lave pris gjør det til ett av de mest effektive verktøyene for å presentere deg og din bedrift på. Papirkvalitet og overflatebehandling fremhever også det visuelle utrykket. For større bedrifter er visittkort gjerne en viktig del av bedriftens grafiske profil, og er nærmest et opplagt produkt å sette opp og bestille via vår markedsportal.

 

Lurer du på noe rundt produksjon av visittkort, kontakt oss på 22 21 22 21 eller send en e-post.
Konvolutten er på ingen måte død! Vi leverer tusenvis hver dag. Muligens på grunn av vår lange erfaring med både trykk og lagerhold av konvolutter for våre kunder. I tillegg er vi gode på trykking og adressering av brev, konvoluttering og innlevering på post. Alt på et sted. Har du spørsmål rundt produksjon av konvolutter og/eller print og adressering, kontakt oss på 22 21 22 21 eller send en e-post.  

Nå frem med ditt budskap!

 

Hefter, brosjyrer ol. er fortsatt den vanligste formen for å eksponere et budskap eller produkt, en kampanje eller bare en saksorientering på. Alt etter hva man ønsker å oppnå og hvem målgruppen er, velges papir og utførelse.

 

Spør oss om råd for å oppnå størst mulig effekt med dine trykksaker. Det at vi produserer og ferdiggjør denne typer produksjoner i eget hus, gjør oss svært konkurransedyktige på pris og leveringstid.

 

Ta kontakt på 22 21 22 21 eller send en e-post om du har spørsmål om disse produktene.
Spre ditt budskap!

 

Foldere og flyere er en billig og effektiv måte å nå frem med ditt budskap på. Vi trykker på alle typer papir og i formater opp til en lengde på hele 63 cm. I tillegg kan du velge mellom en rekke typer overflatebehandlig på trykksaken din. Velg matt eller supergloss, soft touch eller spot lakk for å fremheve trykksaken. Mulighetene er mange.

 

Visste du at når vi f.eks. trykker en DM-kampanje for en av våre kunder, ofte fletter inn adressene til mottaker samtidig. Enkelt og greit. Om du ønsker det kan vi også konvoluttere og levere trykksaken på post for deg.

 

Har du spørsmål rundt produksjon av foldere, flyere og/eller print og adressering, kontakt oss på 22 21 22 21 eller send en e-post.

Trenger du maler til ulike trykksaker eller f.eks hjelp til å lage stanseriss? Du finner det her >>

Kontakt oss for priser Send oss filer Logg inn Markedsportal Logg inn Bjerch-kunder